Ochrana osobních údajů

Za účelem poskytování veškerých našich obchodních služeb, o Vás společnost Telexion s.r.o., Mathonova 18, Brno 613 00, IČO: 48533807, DIČ: CZ48533807 shromažďuje osobní údaje. Ve společnosti Telexion  si uvědomujeme, že si můžete přát zachovat důvěrnost osobních údajů a jsme si vědomi toho, že máme povinnost zajišťovat náležitou ochranu a zodpovědné zpracování všech osobních údajů, které získáváme.

 

Ochrana osobních údajů je důležitá a řešíme ji od počátku, kdy se Údaje dostávají do naší dispozice, po jejich bezpečnou skartaci nebo vymazání. V průběhu zpracování se řídíme platnou Legislativou o ochraně údajů a vnitrofiremními pravidly, která ji respektují a zároveň formalizují rozumná očekávání, která lze na bezpečné zacházení s Údaji klást. Máte-li pocit, že tyto Zásady ochrany osobních údajů nemůžete přijmout, doporučujeme Vám nepoužívat digitální technologie ke spolupráci se společností Telexion s.r.o.Když používáte digitální komunikaci ke spolupráci se společností, povolujete společnosti Telexion s.r.o. zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se týká určené nebo přímo či nepřímo určitelné fyzické osoby (Subjekt údajů). Je to význam daný Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zákonem O ochraně osobních údajů, nebo jinou relevantní legislativou (dále jen „Legislativa o ochraně údajů“).

 

Jaký druh údajů shromažďujeme a zpracováváme a pro jaké účely?

Pravidlem je, že k digitálním řešením můžete získat přístup, aniž byste nám sdělili, kdo jste, a aniž byste nám poskytli o sobě nějaké osobní údaje.

Společnost Telexion s.r.o. si však někdy potřebuje vyžádat a zaznamenat identifikační údaje o vaší osobě, jako je vaše jméno, společnost, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa (dále jen „osobní údaje“) za účelem doručování zpravodajů či poskytování jiných služeb. Telexion zpracovává různé kategorie osobních údajů různých osob, ale vždy jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu, pro který je zpracováváme. Jedná se zejména o účely smluvního plnění a na základě oprávněných zájmů , případně komunikace v obchodních vztazích. Jestliže níže uvádíme „Rozsah Údajů“, pak se jedná o informativní, maximální výčet. V konkrétním zpracování se rozsah údajů zužuje jen na ty, které skutečně nezbytně musíme zpracovávat k dosažení konkrétního účelu jako je řádné a prokazatelné poskytnutí služeb a provedení úkonů s tím spojených, zejména zpracování objednávek, fakturaci za služby a zboží, vymáhání pohledávek a průkaznosti podnikatelské činnosti .

Společnost Telexion s.r.o. zaznamenává a zpracovává osobní údaje o Vaší osobě za účelem poskytování požadovaných služeb, když:

  • používáte samoobslužné služby a kontaktní formuláře,
  • odesíláte žádost nebo nám poskytujete zpětnou vazbu,
  • se registrujete k zasílání newslettrů,
  • nám poskytujete jakýkoli druh osobních údajů prostřednictvím našeho webu nebo aplikací.

Společnost Telexion s.r.o. zaznamenává pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování Vámi požadované služby (např. vaše e-mailová adresa, tel. číslo nebo soukromá adresa).

Společnost dále shromažďuje údaje o vašem používání digitální komunikace, včetně vaší IP adresy, pro analytické účely, s cílem vytvoření kompletního obrazu o zákaznících a lepšího pochopení požadavků a chování našich zákazníků. Tyto poznatky využíváme k vytváření lepších uživatelsky přizpůsobených zkušeností.

 

Kdo je správcem dat a komu jsou osobní údaje poskytovány (zpracovatelé dat)?

Společnost Telexion s.r.o. je správcem dat a zodpovídá za zabezpečení shromažďovaných informací.

Za účelem poskytování objednaného zboží nebo služeb jsou osobní údaje zadávané do digitálních technologií a dále zveřejňovány :

  • Přepravním společnostem ( adresa, jméno, e-mail, tel. číslo a další údaje nezbytné k dosažení účelu)
  • Provozovateli webových stránek a účetního systému
  • Třetím osobám Vaše osobní údaje neposkytujeme

 

Jak ukládáme vaše osobní údaje?

Ukládáme data na speciálně chráněných serverech. Přístup k těmto serverům je povolen pouze oprávněným osobám, které jsou zodpovědné za technické, obchodní a ediční záležitosti týkající se těchto serverů. Máme definována a provedena nutná technická a organizační opatření, abychom mohli garantovat bezpečnost Vašich Údajů.

Veškerá technická zařízení (hardware), na kterých Údaje zpracováváme, podléhají jasně definovaným politikám zajišťujícím jejich bezpečné a oprávněné používání. Jejich uživatelé jsou k dodržování bezpečnostních politik školeni a motivováni systémem vnitřní kontroly.

Datové transfery jsou rovněž zabezpečeny vhodnými technickými omezeními, která odpovídají významu procesovaných Údajů. Údaje samozřejmě zpracováváme i zachycené na externích nosičích, nebo tištěné dokumenty. I v těchto případech jsou jasně stanovena pravidla nakládání s takto zachycenými Údaji, k jejichž dodržování jsou osoby, které s nimi přicházejí do styku, školeny, nebo jsou k tomu smluvně či legislativně zavázány.

Naší prioritou je ochrana Údajů před ztrátou, paděláním, manipulací, zneužitím nebo neoprávněným přístupem.

Další autorizované subjekty mohou vyžadovat přístup nebo skladování dat pouze v případě, pokud to vyžadují místní zákony. Společnost Telexion omezuje takovéto subjekty v jejich přístupu, ale i využití vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje a datové soubory mohou být ukládány a zpracovávány pouze na území ČR.

Ukládáme osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro výše uvedené účely.

 

Přístup k informacím, stížnosti

Máte právo zjistit, jaká data o vás společnost Telexion shromáždila a podat stížnost na skladování a zpracování vašich osobních údajů. Pokud jsou informace nesprávné, nekompletní nebo již nedůležité, máte právo je opravit nebo vymazat.

Dále máte právo ohradit se proti vytváření profilů ze strany společnosti Telexion.   

Pokud si přejete dozvědět se více nebo chcete své informace změnit, budeme velice rádi, když kontaktujete společnost Telexion s.r.o. emailem na adrese obchod@telexion.cz

 

Kontakt, dodatky a aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Společnost Telexion s.r.o. je povinna za všech okolností dodržovat požadavky právních předpisů týkajících se ochrany soukromí osob. Kromě našich samotných Zásad ochrany osobních údajů můžete vždy vidět, kdy byly naše zásady naposledy aktualizovány.

Máte-li nějaké dotazy nebo poznámky ohledně našich Zásad ochrany osobních údajů nebo způsobu našeho používání vašich osobních údajů, kontaktujte společnost na emialu obchod@telexion.cz, nebo Tel. +420 549 244 744

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
Zobrazit klasickou verzi

Provozuje Telexion s.r.o.

Technické řešení © 2024 CyberSoft s.r.o.

 
 
 

K provozování našeho webu www.telexion.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.